Swedish

With over 3,3 billion users worldwide

Internet is the worlds largest mission field.

This site wants to give ideas and resources

to help you share the gospel of Jesus online.

Vår tids viktigaste evangelisationsredskap

Dela evangeliet på internet

sharethegospel.net

Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som Jesus gav sitt blod för. Alla människor behöver Jesus och det är en mänsklig rättighet, vår förstfödslorätt, att få höra om honom. När vi lärt känna Gud och lever i tillbedjan till honom är det vår uppgift att dela evangeliet med dem som inte hört. Bäst resultat får evangelisation när man bygger nära och personliga relationer. Det är kärleken, inte vår vältalighet eller intelligens, som gör störst intryck på människor.

Samtidigt finns det utöver våra personliga relationer en mängd verktyg för att nå ut till stora mängder människor. Av alla de verktyg som finns för att dela evangeliet är internet utan tvekan det kraftfullaste och samtidigt minst utnyttjade. Människor över hela världen är uppkopplade till nätet, och många lever sina liv mer där än i den ”verkliga” världen.

Att använda sig av internet för att dela evangeliet är kostnadseffektivt och har potentialen att nå enorma mängder människor, även de som lever i stängda länder dit missionärer har svårt att gå. Tyvärr har den kristna kyrkan inte insett kraften i att använda internet!

 

Kristen närvaro på nätet har blivit allt vanligare men i regel rör det sig om församlingshemsidor och interna bloggar/forum för redan kristna. Få använder internet som ett verktyg att nå människor med evangeliet! Sekter, villolärare och extrema islamister är dock väldigt aktiva med att sprida sin tro på nätet. Detta har också resulterat i att dessa grupper får allt fler anhängare.

De få kristna grupper och individer som är verkligt aktiva på nätet tenderar att vara missnöjda och bittra. Fokus är ofta kyrkors/ ledares fel, och vidlyftiga spekulationer om antikrist och den sista tiden. Andra öser ur sig hat och galla mot islam, new age, samhället etc. Istället för att föra människor till frälsning och ett kristet liv väcker dessa kategorier avsmak hos de flesta människor.

 

Det är dags att vi som Kristi kyrka tar tag i utmaningen att dela vår tro på internet! Denna hemsida vill hjälpa dig, dina vänner, och din församling på vägen.

Vad du kan göra

De bästa internetverktygen och hemsidorna för att dela evangeliet är antagligen inte uppfunna ännu. Kanske är du den som Gud vill använda till att skapa dem?

Några tips på vad du bör tänka på när du delar din tro på internet.

Några exempel på ämnen att tala eller skriva om.

Några exempel på bra hemsidor och resurser som du kan använda när du delar evangeliet på internet, men också för att bygga upp din egen tro.

This site is a ministry of All Nations, Sweden.

We are an evangelical mission organisation focusing on mission mobilisation and the least reached people groups.

For questions or information please contact us at: info@allnations.se